ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

Hóa Học:Nước H2O;Axitsunfuric:H2SO4

Toán Họcphuong trinh bac 2 : Ax2+bx+c=0

Tin Học Cấu trúc lặp For

for i=1 to10

Tổng=Tổng+1

Next
www.000webhost.com